Urgentna neurološka ambulanta

U okviru Urgnetne neurološke ambulante vrši se prijem pacijenata koji se upućuju iz primarne zdravstvene zaštite i drugih bolnica ili se primaju kao hitni slučajevi, životno ugroženi, sa ili bez odgovarajućih uputnica. Obavljaju se sledeći poslovi: urgentni specijalistički pregledi iz oblasti opšte neurologije, dijagnostičke procedure.