Psihijatrijska ambulanta

U okviru Psihijatrijske ambulante obavljaju se sledeći poslovi: specijalistički pregledi iz oblasti psihijatrije, dijagnostičke procedure.