Odsjek za psihijatriju

U okviru Odsjeka za psihijatriju obavljaju se složeni oblici zdravstvene zaštite iz oblasti psihijatrije, vrši obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika. Vrši dajagnostika psihijatrijskih oboljenja koristeći najsavremenije metode kliničke obrade. Vrši se dajagnostika psihijatrijskih oboljenja koristeći najsavremenije metode kliničke obrade. U terapiji se koristi medikamenozna terapija i drugo.