Odsjek za neurologiju

U okviru Odsjeka za neurologiju obavljaju se složeni oblici zdravstvene zaštite iz oblasti opšte neurologije, vrši obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika. Vrši dijagnostika svih neuroloških oboljenja koristeći najsavremenije metode kliničke obrade. U terapiji koristi medikamenoznu terapiju, razne vrste blokada, fizikalnu terapiju, fizioterapiju, rehabilitaciju i drugo.